I (з 01 по 05) Живі тварини; продукти тваринного походження
01 Живі тварини
0101 Коні, віслюки, мули та лошаки, живі:
0101 10 - чистопородні племінні тварини:
0101 90 - інші:
0102 Велика рогата худоба, жива:
0102 10 - чистопородні племінні тварини:
0102 90 - інші:
- - свійські види:
0102 90 90 00 - - інші
0102 90 05 00 - - - масою не більш як 80 кг
- - - масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг:
- - - масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг:
- - - масою понад 300 кг:
- - - - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення):
- - - - корови:
- - - - інші:
0102 90 71 00 - - - - - для забою
0102 90 79 00 - - - - - інші
0103 Свині, живі:
0103 10 00 00 - чистопородні племінні тварини
- інші:
0103 91 - - масою менше як 50 кг:
0103 91 10 00 - - - свійські види
0103 91 90 00 - - - інші
0103 92 - - масою 50 кг або більше:
- - - свійські види:
0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймні один раз
0103 92 19 00 - - - - інші
0103 92 90 00 - - - інші
0104 Вівці та кози, живі:
0104 10 - вівці:
0104 10 10 00 - - чистопородні племінні тварини
- - інші:
0104 10 30 00 - - - ягнята (віком до одного року)
0104 10 80 00 - - - інші
0104 20 - кози:
0104 20 10 00 - - чистопородні племінні тварини
0104 20 90 00 - - інші
0105 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі:
- масою не більш як 185 г:
0105 11 - - кури свійські (Gallus domesticus):
- - - курчата прабатьківських та материнських ліній племінного виведення:
0105 11 11 00 - - - - яєчних порід
0105 11 19 00 - - - - інші
- - - інші:
0105 11 91 00 - - - - яєчних порід
0105 11 99 00 - - - - інші
0105 12 00 00 - - індики
0105 19 - - інші:
0105 19 20 00 - - - гуси
0105 19 90 00 - - - качки та цесарки
- інші:
0105 94 00 - - кури свійські (Gallus domesticus):
0105 94 00 10 - - - курчата племінні 90—120-денні
0105 94 00 90 - - - інші
0105 99 - - інші:
0105 99 10 00 - - - качки
0105 99 20 00 - - - гуси
0105 99 30 00 - - - індики
0105 99 50 00 - - - цесарки
0106 Інші тварини, живі:
- ссавці:
0106 11 00 - - примати:
0106 11 00 10 - - - для зоопарків
0106 11 00 90 - - - інші
0106 12 00 - - кити, дельфіни та морські свині (ссавці ряду Сetacea); ламантини та дюгоні (ссавці ряду Sirenia):
0106 20 00 10 - - для зоопарків
0106 12 00 90 - - - інші
0106 19 - - інші:
0106 19 10 00 - - - кролі свійські
0106 19 90 - - - інші:
0106 19 90 10 - - - - для зоопарків
0106 19 90 90 - - - - інші
0106 20 00 - рептилії (включаючи змій і черепах):
0106 20 00 10 - - для зоопарків
0106 20 00 90 - - інші
- птахи:
0106 31 00 - - хижі птахи:
0106 31 00 10 - - - для зоопарків
0106 31 00 90 - - - інші
0106 32 00 - - папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):
0106 32 00 10 - - - для зоопарків
0106 32 00 90 - - - інші
0106 39 - - інші:
0106 39 10 - - - голуби:
0106 39 10 10 - - - - для зоопарків
0106 39 10 90 - - - - інші
0106 39 90 - - - інші:
0106 39 90 10 - - - - для зоопарків
0106 39 90 90 - - - - інші
0106 90 00 - інші:
0106 90 00 10 - - для зоопарків
0106 90 00 90 - - інші
02 М’ясо та їстівні субпродукти
0201 М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене:
0201 10 00 00 - туші та половини туш
Інші відруби, необвалені
0201 20 20 00 - - компенсовані четвертини
0201 20 30 00 - - нерозділені або розділені передні четвертини
0201 20 50 00 - - нерозділені або розділені задні четвертини
0201 20 90 00 - - інші
0202 20 90 00 - - інші
0201 30 00 00 - обвалені
0202 30 10 00 - - передні четвертини, цілі або розрубані як максимум на п’ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоці; компенсовані четвертини — у двох блоках, при цьому один з передніми четвертинами, цілими або розрубаними щонайбільше на
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка
0202 30 90 00 - - інші
0202 М’ясо великої рогатої худоби, морожене:
Інші відруби необвалені
0202 20 10 00 - - компенсовані четвертини
0202 20 30 00 - - нерозділені або розділені передні четвертини
0202 20 50 00 - - нерозділені або розділені задні четвертини
М’ясо великої рогатої худоби, морожене, обвалене
0203 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена:
- свіжа або охолоджена:
0203 11 - - туші та половини туш:
0203 12 - - окости, лопатки та їх відруби, необвалені:
- - - свійських свиней:
0203 12 90 00 - - - інші
0203 19 - - інша:
- морожена:
0202 30 10 00 - - передні четвертини, цілі або розрубані як максимум на п’ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоці; компенсовані четвертини — у двох блоках, при цьому один з передніми четвертинами, цілими або розрубаними щонайбільше на
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка
0202 30 90 00 - - інші
0204 Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена:
0204 10 00 00 - туші та половини туш ягнят, свіжі або охолоджені
- інша баранина, свіжа або охолоджена:
0204 21 00 00 - - туші та половини туш
0204 22 - - інші відруби, необвалені:
0204 22 10 00 - - - передні четвертини короткого розрубу
0204 22 30 00 - - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини
0204 22 50 00 - - - тазостегнові частини з гомілками
0204 22 90 00 - - - інші
0204 23 00 00 - - обвалена
0204 43 10 00 - - - ягнят
0204 43 90 00 - - - інші
0204 30 00 00 - туші та половини туш ягнят, морожені
- інша баранина, морожена:
0204 41 00 00 - - туші та половини туш
0204 42 - - інші відруби, необвалені:
0204 42 10 00 - - - передні четвертини короткого розрубу
0204 42 30 00 - - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини
0204 42 50 00 - - - тазостегнові частини з гомілками
0204 42 90 00 - - - інші
0204 43 - - обвалені:
0204 43 10 00 - - - ягнят
0204 43 90 00 - - - інші
0204 50 - козлятина:
- - свіжа або охолоджена:
0204 50 11 00 - - - туші та половини туш
0204 50 13 00 - - - передні четвертини короткого розрубу
0204 50 15 00 - - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини
0204 50 19 00 - - - тазостегнові частини з гомілками
- - - інші:
0204 50 31 00 - - - - відруби, необвалені
0204 50 39 00 - - - - відруби, обвалені
- - морожена:
0204 50 51 00 - - - туші та половини туш
0204 50 53 00 - - - передні четвертини короткого розрубу
0204 50 55 00 - - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини
0204 50 59 00 - - - тазостегнові частини з гомілками
- - - інші:
0204 50 71 00 - - - - відруби, необвалені
0204 50 79 00 - - - - відруби, обвалені
0205 00 М’ясо коней, віслюків, мулів або лошаків, свіже, охолоджене або морожене:
0205 00 20 00 - свіже або охолоджене
0205 00 80 00 - морожене
0206 Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені:
0206 10 - великої рогатої худоби, свіжі або охолоджені:
0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктів
- - інші:
0206 10 91 00 - - - печінка
0206 10 95 00 - - - товста діафрагма і тонка діафрагма
0206 10 99 00 - - - інші
- великої рогатої худоби, морожені:
0206 21 00 00 - - язики
0206 22 00 00 - - печінка
0206 29 - - інші:
0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктів
- - - інші:
0206 29 91 00 - - - - товста діафрагма і тонка діафрагма
0206 29 99 00 - - - - інші
0206 30 00 00 - свиней, свіжі або охолоджені
- свиней, морожені:
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктів
0206 41 00 00 - - печінка
0206 49 - - інші:
0206 49 20 00 - - - свійських свиней
0206 49 80 00 - - - інші
0206 80 - інші, свіжі або охолоджені:
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктів
- - інші:
0206 80 91 00 - - - коней, віслюків, мулів або лошаків
0206 80 99 00 - - - овець та кіз
0206 90 - інші, морожені:
0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктів
- - інші:
0206 90 91 00 - - - коней, віслюків, мулів або лошаків
0206 90 99 00 - - - овець та кіз
0207 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені:
- курей свійських (Gallus domesticus):
0207 11 - - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені:
0207 11 10 00 - - - обскубані, напівпатрані, з головою та лапами, так звані “83 % курчата”
0207 11 30 00 - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані “70 % курчата”
0207 11 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані “65 % курчата”, або в іншому вигляді
0207 12 - - не розрізані на частини, морожені:
0207 12 10 00 - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані “70 % курчата”
0207 12 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані “65 % курчата”, або в іншому вигляді
0207 13 - - частини тушок і субпродукти, свіжі або охолоджені:
- - - частини тушок:
0207 13 10 00 - - - - обвалені
- - - - необвалені:
0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини
0207 13 30 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або без них
0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил
0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини
0207 13 60 00 - - - - - ніжки та їх частини
0207 26 60 00 - - - - - - гомілки та їх частини
0207 13 70 00 - - - - - інші
- - - субпродукти:
0207 13 91 00 - - - - печінка
0207 13 99 00 - - - - інші
0207 14 - - частини тушок і субпродукти, морожені:
- індиків:
0207 24 - - не розділені на частини, свіжі або охолоджені:
0207 24 10 00 - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані “80 % індики”
0207 24 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані “73 % індики”, або в іншому вигляді
0207 25 - - не розрізані на частини, морожені:
0207 25 10 00 - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані “80 % індики”
0207 25 90 00 - - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки і шлунка, так звані “73 % індики”, або в іншому вигляді
0207 26 - - частини тушок і субпродукти, свіжі або охолоджені:
- - - частини тушок:
0207 26 10 00 - - - - обвалені
- - - - необвалені:
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини
0207 26 30 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або без них
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини
- - - - - ніжки та їх частини:
0207 26 70 00 - - - - - - інші
0207 26 80 00 - - - - - інші
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини
- - - субпродукти:
0207 26 91 00 - - - - печінка
0207 26 99 00 - - - - інші
0207 27 - - частини тушок і субпродукти, морожені:
- - - частини тушок:
0207 27 10 00 - - - - обвалені
- - - - необвалені:
0207 27 30 00 - - - - - крила цілі, з кінчиками або без них
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини
- - - - - ніжки та їх частини:
0207 27 60 00 - - - - - - гомілки та їх частини
0207 27 70 00 - - - - - - інші
0207 27 80 00 - - - - - інші
- - - субпродукти:
0207 27 91 00 - - - - печінка
0207 27 99 00 - - - - інші
- качок, гусей або цесарок:
0207 32 - - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені:
- - - качок:
0207 32 11 00 - - - - обскубані, знекровлені, без кишок, але непатрані, з головою та лапками, так звані “85 % качки”
0207 32 15 00 - - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані “70 % качки”
0207 32 19 00 - - - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані “63 % качки”, або в іншому вигляді
- - - гусей:
0207 32 51 00 - - - - обскубані, знекровлені, але непатрані, з головою та лапками, так звані “82 % гуси”
0207 32 59 00 - - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з серцем і шлунком чи без них, так звані “75 % гуси”, або в іншому вигляді
0207 32 90 00 - - - цесарок
0207 32 - - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені:0207 33 - - не розрізані на частини, морожені:
- - - качок:
0207 33 11 00 - - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані “70 % качки”
0207 33 19 00 - - - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані “63 % качки”, або в іншому вигляді
- - - гусей:
0207 33 51 00 - - - - обскубані, знекровлені, непатрані, але з головою та лапками, так звані “82 % гуси”
0207 33 59 00 - - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з серцем і шлунком чи без них, так звані “75 % гуси”, або в іншому вигляді
0207 33 90 00 - - - цесарок
0207 34 - - печінка жирна, свіжа або охолоджена:
0207 34 10 00 - - - гусей
0207 34 90 00 - - - качок
0207 35 - - інші, свіжі або охолоджені:
0207 36 - - інші, морожені:
0208 Iнші м’ясо та їстівні субпродукти, свіжі, охолоджені або морожені:
0209 00 Сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, невитоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені:
0210 М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів:
03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні
0301 Жива риба:
0301 10 - декоративна риба:
- інша жива риба:
Форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Оncorhynchus chrysogaster)
0301 92 00 00 - - вугор (Anguilla spp.)
0301 93 00 00 - - короп
0301 94 00 00 - - тунець звичайний, або синій (Thunnus thynnus)
0301 95 00 00 - - тунець південний синій (Thunnus maccoyii)
0301 99 - - інша:
- - - прісноводна:
0301 99 11 00 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайськи
0301 99 19 - - - - інша:
- - - - - осетроподібні (Acipenseriformes):
0301 99 19 30 - - - - - судак (Stizostedion spp.)
0301 99 19 90 - - - - - інша
0301 99 80 - - - морська:
0302 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304:
- лососеві, крім печінки, ікри та молочка:
0302 11 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Оncorhynchus chrysogaster):
0302 12 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (H
0302 19 00 00 - - інші
- камбалоподібні (Pleuronectidаe, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та Citaridae), крім печінки, ікри та молочка:
0302 21 - - палтус (Reinhardtius hippoglossoidеs, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 31 - - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 32 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa)
0303 33 00 00 - - язик морський (Solea spp.)
- тунці (роду Thunnus), скіпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крім печінки, ікри та молочка:
0303 42 - - тунець жовтоперий (Thunnus albacares):
0302 40 00 00 - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), крім печінки, ікри та молочка
0302 50 - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocеphalus), крім печінки, ікри та молочка:
- інша риба, крім ікри, молочка та печінки:
0302 70 00 00 - печінка, ікра та молочко
0303 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304:
- лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), крім печінки, ікри та молочка:
0303 11 00 00 - - нерка, або червона (Oncorhynchus nerka)
0303 19 00 00 - - інший
- інші лососеві, крім печінки, ікри та молочка:
0303 21 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Оncorhynchus chrysogaster):
0303 21 10 00 - - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster
0303 21 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука
0303 21 80 00 - - - інша
0303 22 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho)
0303 29 00 00 - - інші
- камбалоподібні (Pleuronectidаe, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та Citaridae), крім печінки, ікри та молочка:
0303 39 - - інші:
- тунці (роду Thunnus), скіпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крім печінки, ікри та молочка:
0303 41 - - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):
- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604:
0303 41 11 00 - - - - цілий
0303 41 13 00 - - - - без зябер і нутрощів
0303 41 19 00 - - - - інший (наприклад знеголовлений)
0303 41 90 00 - - - інший
0303 43 - - скіпджек, або тунець смугастий:
- - - для промислового виробництва продукції товарної позиції 1604:
0303 43 11 00 - - - - цілий
0303 43 13 00 - - - - без зябер і нутрощів
0303 43 19 00 - - - - інший (наприклад знеголовлений)
0303 43 90 00 - - - інший
0303 44 - - тунець великоокий (Thunnus obesus):
- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604:
0303 44 11 00 - - - - цілий
0303 44 13 00 - - - - без зябер і нутрощів
0303 44 19 00 - - - - інший (наприклад знеголовлений)
0303 44 90 00 - - - інший
0303 45 - - тунець синій, або звичайний (Thunnus thynnus):
0303 46 - - тунець південний синій (Thunnus maccoyii):
0303 49 - - інші:
0303 42 - - тунець жовтоперий (Thunnus albacares):
- - - для промислового виробництва продукції товарної позиції 1604:
- - - - цілий:
0303 42 12 00 - - - - - масою понад 10 кг штука
0303 42 18 00 - - - - - інший
- - - - без зябер і нутрощів:
0303 42 32 00 - - - - - масою понад 10 кг штука
0303 42 38 00 - - - - - інший
- - - - інший (наприклад знеголовлений):
0303 42 52 00 - - - - - масою понад 10 кг штука
0303 42 58 00 - - - - - інший
0303 42 90 00 - - - інший
- оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii) та тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), крім печінки, ікри та молочка:
- меч-риба (Xiphias gladius) та іклач (Dissostichus spp.), крім печінки, ікри та молочка:
- інша риба, крім печінки, ікри та молочка:
0303 80 - печінка, ікра та молочко:
0304 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене:
0305 Риба, сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування:
0306 Ракоподібні з панцирами або без панцирів, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; ракоподібні в панцирах, варені у воді або на парі, охолоджені або неохолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гр
0307 Молюски, відділені або не відділені від черепашок, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; водяні безхребетні, крім ракоподібних та молюсків, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок
04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені
0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
0401 10 - з вмістом жирів не більш як 1 мас.%:
0401 20 - з вмістом жирів понад 1 мас.%, але не більш як 6 мас.%:
0401 30 - з вмістом жирів понад 6 мас.%:
402 Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
0402 10 - у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів не більш як 1,5 мас.%:
- у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів понад 1,5 мас.%:
- інші:
0403 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неаро
0403 10 - йогурт:
0403 90 - інші:
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, в іншому міс
0404 10 - молочна сироватка, видозмінена чи ні, згущена або не згущена, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
0404 90 - інші:
0405 Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти:
0405 10 - масло вершкове:
0405 20 - молочні пасти:
0405 90 - інші:
0406 Сири всіх видів і кисломолочний сир:
0406 10 - свіжий сир (без визрівання), включаючи сир з молочної сироватки, і кисломолочний сир:
0406 20 - сири терті або в порошку, усіх сортів:
0406 30 - сири плавлені, крім тертих або в порошку:
0406 40 - блакитні сири та інші сири, що містять прожилки, отримані внаслідок використання Penicillium roqueforti:
0406 90 - інші сири:
0407 00 Яйця птиці в шкаралупі, свіжі, консервовані або варені:
- свійської птиці:
0407 00 90 00 - інші
0408 Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, варені у воді або на парі, формовані, морожені або консервовані іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
- яєчні жовтки:
- інші:
0409 00 00 00 Мед натуральний
05 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені
0501 00 00 00 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; відходи волосся
0502 Щетина свійських або диких свиней; борсуковий волос та інший волос, використовувані для виробництва щіток; відходи щетини або волосу:
0502 10 00 00 - щетина свійських або диких свиней та відходи щетини
0502 90 00 00 - інші
0504 00 00 00 Кишки, сечові міхурі та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб’ячих, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або у розсолі, сушені або копчені
0505 Шкурки та інші частини птахів, укриті пір’ям або пухом, пір’я, частини пір’я (обрізані чи необрізані) і пух, очищені або неочищені, дезінфіковані чи оброблені з метою їх збереження, але які не пройшли подальшої обробки; порошок і відходи пір’я або ч
0505 10 - пір’я, придатне для набивання; пух:
0505 90 00 00 - інші
506 Кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, які пройшли первинну обробку (але без надання форми), оброблені кислотою aбо дежелатиновані; порошок та відходи цих продуктів:
0506 10 00 00 - осеїн та кістки, оброблені кислотою
0506 90 00 00 - інші
0507 Слонова кістка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або інших морських ссавців, роги, роги оленя, копита, нігті, кігті та дзьоби, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми; порошок і відходи цих матеріалів:
0507 10 00 00 - слонова кістка; порошок і відходи слонової кістки
0507 90 00 00 - інші
0508 00 00 00 Корали та аналогічні мaтеріали, не оброблені або піддані первинній обробці; черепашки та панцирі молюсків, ракоподібних чи голкошкірих, скелетні пластини каракатиць, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми, їх порош
0510 00 00 00 Амбра сіра, струмина боброва, цівета і мускус; шпанські мушки; жовч, у тому числі суха; залози та інші продукти тваринного походження, використовувані для виготовлення фармацевтичних засобів, свіжі, охолоджені, морожені або оброблені іншим
0511 10 00 00 - сперма биків
- інші:
II (з 06 по 14) Продукти рослинного походження
06 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень
0601 Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212:
0601 10 - цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою:
0601 20 - цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію:
0602 Iнші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів:
0602 10 - невкорінені живці та підщепи:
0602 20 - дерева, кущі та чагарники з їстівними плодами, щеплені чи нещеплені:
0602 30 00 00 - рододендрони та азалії, щеплені чи нещеплені
0602 40 - троянди, щеплені чи нещеплені:
0602 90 - інші:
0603 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом:
- свіжі:
0603 90 00 00 - інші
0604 Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом:
0604 10 - мохи та лишайники:
- інші:
07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби
0701 Картопля, свіжа або охолоджена:
0701 10 00 00 - насіннєва
0701 90 - інша:
0702 00 00 00 Помідори, свіжі або охолоджені
0703 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені:
0704 Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі та аналогічні їстівні овочі роду Вrassica, свіжі або охолоджені:
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені:
0706 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені:
0707 00 Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені:
0708 Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені:
0709 Інші овочі, свіжі або охолоджені:
0710 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), морожені:
0711 Овочі, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в такому вигляді непридатні для безпосереднього використання в їжу:
0712 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки:
0713 Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені:
0714 Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, цілі чи порізані або у вигляді гранул чи скибок; серцевина сагової паль
08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь
0801 Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки:
0802 Iнші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки:
0803 00 Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені:
0804 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені:
0805 Цитрусові, свіжі або сушені:
0806 Виноград, свіжий або сушений:
0807 Дині, кавуни і папая, свіжі:
0808 Яблука, груші та айва, свіжі:
0809 Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі:
0810 Iнші плоди, свіжі:
0811 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, морожені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
0812 Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад діоксидом сірки або в розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію, але у такому вигляді не придатні для безпосереднього використання в їжу:
0813 Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи:
0814 00 00 00 Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію
09 Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі
0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави в будь-якій пропорції:
0902 Чай, ароматизований чи неароматизований:
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай
0904 Перець роду Рiper; стручковий перець роду Сapsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені:
0905 00 00 00 Ваніль
0906 Кориця та квіти коричного дерева:
0907 00 00 00 Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)
0908 Горіх мускатний, маціс і кардамон:
0909 Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю:
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі:
10 Зернові культури
1001 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин):
1002 00 00 00 Жито
1003 00 Ячмінь:
1004 00 00 00 Овес
1005 Кукурудза:
1006 Рис:
1007 00 Сорго зернове:
1008 Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури:
11 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина
1101 00 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину):
1102 Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину):
1103 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур:
1103 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур: 1104 Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки з
1105 Борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі:
1106 Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713, із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08:
1107 Солод, обсмажений або необсмажений:
1108 Крохмалі; інулін:
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира
12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж
1201 00 Соєві боби, подрібнені або неподрібнені:
1202 Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений:
1203 00 00 00 Копра
1204 00 Насіння льону, подрібнене або неподрібнене:
1205 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене:
1206 00 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене:
1207 Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені:
1208 Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці:
1209 Насіння, плоди та спори для сівби:
1210 Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін:
1211 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені:
1212 Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цико
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані:
13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти
1301 Шелак природний, неочищений; природні камеді, смоли, гумісмоли та живиці (наприклад, бальзами):
1302 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-агар та інші клеї і загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені:
14 Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, в іншому місці не зазначені
1401 Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння:
1404 Матеріали рослинного походження, в іншому місці не зазначені:
III (група 15) Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
IV (з 16 по 24) Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
16 Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних
1601 00 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів:
1602 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові:
1603 00 Екстракти та соки з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних:
1604 Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб:
1605 Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні:
17 Цукор і кондитерські вироби з цукру
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані:
1702 Iнші цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому стані; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвників; мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелізовані цукор і патока:
1703 Патока (меляса), одержана внаслідок вилучення або рафінування цукру:
1704 Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао:
18 Какао та продукти з нього
1801 00 00 00 Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи какао
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена:
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
1806 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао:1806 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао:
19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби
1901 Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас.% какао в перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені; готові харчові п
1902 Вироби з макаронного тіста варені або неварені, начинені (м’ясом чи іншими продуктами) або не начинені, або приготовлені іншим способом, наприклад спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або не готовий до вжива
1903 00 00 00 Тапіока та її замінники, приготовлені з крохмалю, у формі пластівців, гранул, кульок, крупинок, горошин і в інших аналогічних формах
1904 Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за виня
1905 Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти:
20 Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин
2001 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти:
2002 Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти:
003 Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти:
2004 Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, морожені, крім продуктів товарної позиції 2006:
2005 Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006:
2006 00 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру (глазуровані, зацукровані або просочені цукровим сиропом):
2007 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
2008 Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені:
2009 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
21 Різні харчові продукти
2101 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та їх концентрат
2102 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин товарної позиції 3002); готові пекарські порошки:
2103 Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця:
2104 Супи чи бульйони готові та заготовки для їх приготування; гомогенізовані складені харчові продукти:
2105 00 Морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао:
2106 Харчові продукти, в іншому місці не зазначені:
22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
2201 Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг:
2202 Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009:
2203 00 Пиво із солоду (солодове):
2204 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009:
2205 Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактів:
2206 00 Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені:
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації:
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт:
2209 00 Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти:
23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин
2301 Борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктів, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних, непридатні для споживання; шкварки:
2302 Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані:
2303 Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру, барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння, гранульовані а
2304 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
2305 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
2306 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані:
2307 00 Винний осад; винний камінь:
2308 00 Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені:
2309 Продукти, що використовуються для годівлі тварин:
24 Тютюн і промислові замінники тютюну
2401 Тютюнова сировина; тютюнові відходи:
2402 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками:
2403 Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; “гомогенізований” або “відновлений” тютюн; тютюнові екстракти та есенції:
V (з 25 по 27) Мінеральні продукти
25 Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент
2501 00 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкість сухих
2502 00 00 00 Пірит невипалений
2503 00 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної:
2504 Графіт природний:
2505 Піски природні всіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26:
2506 Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2507 00 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані або некальциновані:
2508 Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт і силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові:
2509 00 00 00 Крейда
2510 Фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна:
2511 Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816:
2512 00 00 00 Землі інфузорні (гірське борошно) кременисті (наприклад кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні кременисті землі, кальциновані або некальциновані, з питомою вагою 1 або менше
2513 Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені:
2514 00 00 00 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми
2515 Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва з питомою вагою 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити пря
516 Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів чи будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2517 Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макад
2518 Доломіт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломіт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш:
2519 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок:
2520 Гіпс; ангідрит; гіпсові в’яжучі (у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію), забарвлені чи незабарвлені, із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи уповільнювачів:
2521 00 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь, що використовують для виготовлення вапна або цементу
2522 Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду і гідроксиду кальцію, зазначених у товарній позиції 2825:
2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів:
2524 Азбест:
2525 Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; відходи слюди:
2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:
2528 Борати природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних сольових розчинів і ропи; борна кислота природна із вмістом не більш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину:
2529 Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат):
2530 Мінеральні речовини, не включені до інших товарних позицій:
26 Руди, шлаки та зола
Код товару Найменування товару 2601 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:
2601 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: 2602 00 00 00 Руди та концентрати марганцеві, включаючи залізисті марганцеві руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас.% або більше в перерахунку на сухий продукт
2603 00 00 00 Руди та концентрати мідні
2604 00 00 00 Руди та концентрати нікелеві
2605 00 00 00 Руди та концентрати кобальтові
2606 00 00 00 Руди та концентрати алюмінієві
2607 00 00 00 Руди та концентрати свинцеві
2608 00 00 00 Руди та концентрати цинкові
2609 00 00 00 Руди та концентрати олов’яні
2610 00 00 00 Руди та концентрати хромові
2611 00 00 00 Руди та концентрати вольфрамові
2612 Руди та концентрати уранові або торієві:
2613 Руди та концентрати молібденові:
2614 00 Руди та концентрати титанові:
2615 Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві або цирконієві:
2616 Руди та концентрати дорогоцінних металів:
2617 Інші руди та концентрати:
2618 00 00 00 Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється на стадії виробництва чорних металів
2619 00 Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та інші відходи виробництва чорних металів:
2620 Шлак, зола та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металів), що містять миш’як, метали aбо їх сполуки:
2621 Інші шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки від спалювання відходів міського господарства:
27 Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
2701 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля:
2702 Лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату:
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований
2704 00 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне:
2705 00 00 00 Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів
2706 00 00 00 Смоли кам’яновугільні і буровугільні або торф’яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені, і продукти часткової дистиляції, включаючи “відновлені” смоли
2707 Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні:
2708 Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугільної смоли або з інших мінеральних смол:
2709 00 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів):
2710 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є осно
2711 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані:
2712 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або н
2713 Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід:
2714 Бітум і асфальт, природні; сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи:
2715 00 00 Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних смол (наприклад бітумінозні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття):
2716 00 00 00 Електроенергія
VI (з 28 по 38) Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
28 Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів
2801 Фтор, хлор, бром і йод:
2802 00 00 00 Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна
2803 00 Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій):
2804 Водень, інертні гази та інші неметали:
2805 Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:
2806 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:
2807 00 Сірчана кислота; олеум:
2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотні кислоти
2809 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу:
2810 00 Оксиди бору; борні кислоти:
2811 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:
2812 Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:
2813 Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:
2814 Аміак, безводний або у водному розчині:
2815 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію:
2816 Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:
2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку
2818 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:
2819 Оксиди та гідроксиди хрому:
2820 Оксиди марганцю:
2821 Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас.% або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3:
2822 00 00 00 Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні
2823 00 00 00 Оксиди титану
2824 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):
2825 Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів:
2826 Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору:
2827 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди:
2828 Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти:
2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:
2830 Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу:
2831 Дитіоніти та сульфоксилати:
2832 Сульфіти; тіосульфати:
2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):
2834 Нітрити; нітрати:
2835 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу:
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію:
2837 Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди:
2839 Cилікати; силікати лужних металів технічні:
2840 Борати; пероксоборати (перборати):
2841 Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот:
2842 Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу), крім азидів:
2843 Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:
2844 Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти:
2845 Iзотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або невизначеним хімічним складом:
2846 Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів:
2847 00 00 00 Пероксид водню, отвердлий або не отвердлий сечовиною
2848 00 00 00 Фосфіди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім ферофосфорних сполук
2849 Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом:
2850 00 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849:
2852 00 00 00 Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, крім амальгам
2853 00 Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:
29 Органічні хімічні сполуки
2901 Вуглеводні ациклічні:
2902 Вуглеводні циклічні:
2903 Галогеновані похідні вуглеводнів:
2904 Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані:
2905 Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2906 Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2907 Феноли; фенолоспирти:
2908 Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів:
2909 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2910 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2911 00 00 00 Ацеталі і напівацеталі, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2912 Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід:
2913 00 00 00 Похідні речовин товарної позиції 2912, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані
2914 Кетони та хінони, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2915 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2916 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2917 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2918 Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група, та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2919 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2920 Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2921 Сполуки з амінною функціональною групою:
2922 Аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група:
2923 Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного або невизначеного хімічного складу:
2924 Сполуки, що містять функціональну карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціональну амідну групу:
2925 Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) та функціональну імінну групу:
2926 Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу:
2927 00 00 00 Діазо-, азо- або азоксисполуки
2928 00 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну:
2929 Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту:
2930 Сполуки сіркоорганічні:
2931 00 Інші органо-неорганічні сполуки:
2932 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(атомами) кисню:
2933 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(атомами) азоту:
2934 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або невизначеного хімічного складу; інші гетероциклічні сполуки:
2935 00 Сульфонаміди:
2936 Провітаміни та вітаміни, природні або одержані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику:
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі з ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони:
2938 Глікозиди, природні або одержані в результаті синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:
2939 Алкалоїди рослинного походження, природні або синтезовані, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:
2940 00 00 00 Цукри хімічно чисті, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів, та їх солі, крім речовин товарних позицій 2937, 2938 або 2939
2941 Антибіотики:
2942 00 00 00 Інші органічні сполуки
30 Фармацевтична продукція
3001 Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного використання, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів чи їх секретів, призначені для органотерапевтичного використання; гепарин та його солі; інші
3002 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки) та інші фракції крові, та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехно
3003 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані дл
3004 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засо
3005 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад перев’язувальні вироби, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі для застосування у медицині, зокрема хірургії, стоматолог
3006 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
31 Добрива
3101 00 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива, одержані у результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження
3102 Добрива мінеральні або хімічні, азотні:
3103 Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні:
3104 Добрива мінеральні або хімічні, калійні:
3105 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг:
32 Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш
3201 Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші похідні:
3202 Синтетичні органічні дубильні речовини; неорганічні дубильні речовини; дубильні препарати із вмістом або без вмісту природних дубильних речовин; ферментні препарати для обробки матеріалу перед дубленням:
3203 00 Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного вугілля) визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені з барвників рослинного або тва
3204 Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуорес
3205 00 00 00 Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі цих лаків
3206 Інші барвникові матеріали; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, що відрізняються від матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначеним або невизначеним хімічним ск
3207 Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподібні емалі та глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробі
3208 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
3209 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі:
3210 00 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри:
3211 00 00 Готові сикативи:
3212 Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали т
3213 Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо:
3214 Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо:
3215 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило і туш, концентровані або неконцентровані, у твердому стані або ні:
33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та туалетні препарати
3301 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять терпени) або детерпенізовані (які не містять терпенів), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних олій у жирах, жирних оліях
3302 Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох таких речовин, які застосовуються як промислова сировина; інші препарати на основі запашних речовин, які застосовуються у виробництві напоїв:
3303 00 Парфуми (духи) і туалетні води:
3304 Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру:
3305 Засоби для догляду за волоссям:
3306 Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі:
3307 Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти
34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для
3401 Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигля
3402 Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401):
3403 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів,
3404 Воски штучні та готові:
3405 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані мате
3406 00 Свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, прості та фігурні) та аналогічні вироби:
3407 00 00 00 Пасти для ліплення, пластилін, включаючи ті, що виготовляються для дитячих розваг; “стоматологічний віск”, або суміші для одержання зліпків зубів, розфасовані у наборах, в упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді плиток, підковок, бр
35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти
3501 Казеїн, казеїнати та інші похідні казеїнів; казеїнові клеї:
3502 Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з кількох сироваткових білків із вмістом більш як 80 мас.% сироваткових білків у перерахунку на суху речовину); альбумінати та інші похідні альбумінів:
3503 00 Желатин (включаючи вироблений у формі квадратних або прямокутних листків, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похідні; риб’ячий клей; інші клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарно
3504 00 00 00 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та їх похідні, не включені до інших товарних позицій; порошок із шкіри, хромований або нехромований
3505 Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад попередньо желатинізовані або перетворені в складні ефіри (естерифіковані) крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів:
3506 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні препарати (ад
3507 Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій:
36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали
3601 00 00 00 Порохи
3602 00 00 00 Готові вибухові речовини, крім порохів
3603 00 Шнури вогнепровідні, шнури детонаторні; капсулі ударні або детонаторні, запали, електродетонатори:
3604 Феєрверки (вироби для влаштування феєрверків), сигнальні, дощові (протиградові) ракети, протитуманні сигнали та інші піротехнічні вироби:
3605 00 00 00 Сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604
3606 Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матеріалів, зазначені у примітці 2 до цієї групи:
37 Фотографічні або кінематографічні товари
3701 Фотопластинки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них:
3702 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або тканини; плівка для моментальної фотографії у рулонах, сенсибілізована, неекспонована:
3703 Фотопапір, картон і текстильні матеріали, сенсибілізовані, неекспоновані:
3704 00 Фотопластинки, плівка, папір, картон і текстильні матеріали, експоновані, але не проявлені:
3705 Фотопластинки та фотоплівка, експоновані та проявлені, крім кіноплівки:
3706 Кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки:
3707 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних препаратів (адгезивів) тощо); продукти незмішані, дозовані для застосування у фотографії або розфасовані для роздрібної торгівлі і готові до використання:
38 Різноманітна хімічна продукція
3801 Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби на основі графіту або інших форм вуглецю у вигляді паст, блоків, пластин або інших напівфабрикатів:
3802 Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля:
3803 00 Олія талова, рафінована або нерафінована:
3804 00 Луг, що залишається від виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, підданий чи не підданий хімічній обробці, включаючи сульфонати лігніну, крім талової олії товарної позиції 3803:
3805 Скипидар живичний, деревний або сульфатний і олії терпенові інші, одержані шляхом перегонки або із застосуванням іншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен неочищений; скипидар сульфітний і п-цимол неочищений інший; соснова олія з вмістом
3806 Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт каніфольний та каніфольні олії; смоляні залишки після перегонки (переплавлені смоли):
3807 00 Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку:
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді
3809 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильн
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покритт
3811 Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:
3812 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси:
3813 00 00 00 Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби
3814 00 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків:
3815 Iніціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях не зазначені:
3816 00 00 00 Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, крім продукції товарної позиції 3801
3817 00 Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни змішані, крім продуктів товарної позиції 2707 або 2902:
3818 00 Елементи хімічні леговані, призначені для використання в електроніці, у вигляді дисків, пластин тощо; хімічні сполуки леговані, призначені для використання в електроніці:
3819 00 00 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас.%:
3820 00 00 Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші:
3821 00 00 Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин):
3822 00 00 00 Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали
3823 Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти:
3824 Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в і
3825 Залишкова продукція хімічної або суміжних із нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в примітці 6 до цієї групи:
VII (з 39 по 40) Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
39 Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них
3901 Полімери етилену в первинних формах:
3902 Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах:
3903 Полімери стиролу у первинних формах:
3904 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у первинних формах:
3905 Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів у первинних формах; інші вінілові полімери у первинних формах:
3906 Акрилові полімери у первинних формах:
3907 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах:
3908 Поліаміди у первинних формах:
3909 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах:
3910 00 00 Силікони у первинних формах:
3911 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші речовини, зазначені у примітці 3 до цієї групи, у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
3912 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
3913 Полімери природні (наприклад альгінова кислотa) та полімери природні модифіковані (наприклад затверділі протеїни (білки), хімічні похідні натурального каучуку) у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
3914 00 00 00 Смоли іонообмінні, одержані на основі полімерів товарних позицій 3901—3913, у первинних формах
3915 Відходи, обрізки та скрап із пластмас:
3916 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів:
3917 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад з’єднання, коліна, муфти) із пластмаси:
пластмаси: 3918 Покриття пластмасові для підлоги, самоклейні або несамоклейні, у рулонах або пластинах; покриття пластмасові для стін або стелі, зазначені у примітці 9 до цієї групи:
3919 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі форми з пластмаси самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
3920 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами:
3921 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси:
3922 Ванни, душі, умивальники, біде, унітази та їх сидіння і кришки для них, бачки зливні та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмас:
3923 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання:
3924 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні вироби з пластмас:
3925 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в іншому місці:
3926 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901—3914:
40 Каучук, гума та вироби з них
4001 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:
4002 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним з продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, л
4003 00 00 00 Каучук регенерований у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок
4004 00 00 00 Відходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крім твердої гуми), порошки і гранули, одержані з каучуку або гуми
4005 Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:
4006 Iнші форми (наприклад прутки, трубки, профілі фасонні та вироби (наприклад диски та кільця) з невулканізованої гуми:
4007 00 00 00 Нитки і корд з вулканізованої гуми
4008 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми:
4009 Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (наприклад патрубками, колінами, з’єднаннями):
4010 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або бельтинг з вулканізованої гуми:
4011 Шини та покришки пневматичні гумові нові:
4012 Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або ті, що використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободові стрічки, гумові:
4013 Камери гумові:
4014 Вироби гігієнічні або фармацевтичні (включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми або без них:
4015 Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатверділої вулканізованої гуми будь-якого призначення:
4016 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої:
4017 00 Гума тверда (наприклад ебоніт) у будь-яких формах, включаючи відходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми:
VIII (з 41 по 43) Шкура та шкіра необроблені, шкіра, натуральне хутро та вироби з них; шорно-сідельні спорядження та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена
Код товару Найменування товару 4101 Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не п
4102 Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спи
4103 Інші шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4104 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки:
4105 Дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:
4106 Дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:
4107 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок,
42 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
4201 00 00 00 Вироби шорно-сідельні та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколінники, намордники, попони для сідел, чепраки, сідельні кобури, попонки для собак тощо), виготовлені з будь-яких матеріалів
4202 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних інструментів, зброї, кобури та аналогічні чохли; сумки дорож
4203 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри:
4205 00 Інші вироби з натуральної або композиційної шкіри:
4206 00 00 Вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку), синюги, міхурів або сухожиль:
43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього
4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103:
4302 Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез’єднані або з’єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303:
4303 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші вироби з натурального хутра:
4304 00 00 00 Хутро штучне та вироби з нього
IX (з 44 по 46) Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та вироби з неї; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетення; кошикові та інші плетені вироби
44 Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля
4401 Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін, брикетів, гранул тощо:
4402 Вугілля деревне (включаючи вугілля з шкаралупи або з горіхів), агломероване або неагломероване:
4403 Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані:
4404 Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок,
4405 00 00 00 Шерсть деревна або тонка стружка; борошно деревне
4406 Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій:
4407 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм:
4408 Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери або для подібної шаруватої деревини та інші лісоматеріали розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані а
4409 Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з’єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, закруглен
4410 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою стружкою (OSB) або аналогічні плити (наприклад вафельні плити) з деревини або з інших здерев’янілих матеріалів, просочені або не просочені смолами або іншими органічними зв’язувальними речовинами:
4411 Плити деревоволокнисті з деревини або з інших здерев’янілих матеріалів з додаванням або без додавання смол або інших органічних зв’язувальних речовин:
4412 Фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини:
4413 00 00 00 Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусків або профільованих форм
4414 00 Рами дерев’яні для картин, фотографій, дзеркал тощо:
4415 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:
4416 00 00 00 Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку
4417 00 00 00 Iнструменти, оправи та ручки для інструментів з деревини, дерев’яні частини та ручки для мітел або щіток; шевські колодки та розтяжки для взуття
4418 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для покрівель:
4419 00 Посуд та прибори столові або кухонні, дерев’яні:
4421 Інші вироби з дерева:
45 Корок та вироби з нього
4501 Натуральний корок, необроблений або начорно обробленний; відходи корка; подрібнені, гранульовані або мелені:
4502 00 00 00 Натуральний корок, з вилученим зовнішнім шаром або начорно обрізаний, або у вигляді прямокутників (включаючи квадратні), блоків, плит, листів або смуг (включаючи заготівки для виготовлення корків з незакругленими краями)
4503 Вироби з натурального корка:
4504 Корок агломерований, пресований (з використанням сполучних речовин або без них) і вироби з нього:
46 Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби
4601 Плетені та подібні вироби з матеріалів для плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; матеріали для плетіння, плетені та аналогічні вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у паралельні пасма або сплетені у вигляді листів, закінчені або незакінчені
4602 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені беспосередньо за формою з матеріалів для плетіння або виробів товарної позиції 4601; вироби з люфи:
X (з 47 по 49) Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них
47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури
4701 00 Механічна деревинна маса:
4702 00 00 00 Целюлоза деревинна, розчинні сорти
4703 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів:
4704 Целюлоза деревинна, сульфітна, крім розчинних сортів:
4705 00 00 00 Деревинна маса, одержана поєднанням механічних та хімічних процесів виготовлення
4706 Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з відходів та макулатури), або з інших волокнистих целюлозних матеріалів:
4707 Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи):
48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4801 00 00 00 Папір газетний у рулонах або в аркушах
4802 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу
4803 00 Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, креповані або некрепован
4804 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803:
4806 Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька і пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в аркушах:
4807 00 Папір та картон багатошарові (виготовлені методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарів паперу або картону), які не мають поверхневого покриття або просочення, армовані або неармовані, у рулонах або в аркушах:
4808 Папір та картон, гофровані (обклеєні або не обклеєні гладкими зовнішніми аркушами), креповані, тиснені або перфоровані, у рулонах або в аркушах, крім зазначених у товарній позиції 4803:
4809 Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний папір або перебивний папір (включаючи покритий або просочений папір для трафаретів, копіювальних апаратів або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:
ненадрукований, в рулонах або аркушах: 4810 Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого іншого покриття, із забарвлено
4811 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, що зазначені
4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси
4813 Папір цигарковий, розрізаний або не розрізаний за розміром чи у формі книжечок або трубок:
4814 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон:
4816 Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний або перебивний папір (крім паперу, включеного до товарної позиції 4809), трафарети для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, упаковані або не упаковані у коробки:
4817 Конверти, листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя:
4818 Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не більш як 36 см або розрізані за розміром або формою; носовики, серветки косм
4819 Ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах аб
4820 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знімні переплетіння (дл
4821 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-які, надруковані або ненадруковані:
4822 Бобіни, котушки, шпульки та аналогічні основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфоровані або неперфоровані, армовані або неармовані):
4823 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:
49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани
4901 Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів:
4902 Газети, журнали та інші періодичні видання, ілюстровані або неілюстровані, з вмістом або без вмісту рекламних матеріалів:
4903 00 00 00 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячі
4904 00 00 00 Ноти, друковані або рукописні, оправлені або неоправлені, ілюстровані або неілюстровані
4905 Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настінні карти, топографічні плани та глобуси, надруковані:
4906 00 00 00 Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за доп
4907 00 Поштові марки, гербові марки або аналогічні марки, непогашені, поточного або нового випуску в державі, в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції, облігації та аналогічні види ц
4908 Малюнки перебивні (декалькоманії):
4909 00 Поштові листівки (поштові картки) друковані або ілюстровані; друковані листівки з надрукованими вітаннями, оголошеннями або повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без прикрас:
4910 00 00 00 Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні
4911 Iнша друкована продукція, включаючи друковані репродукції та фотографії:
XI (з 50 по 63) Текстиль та вироби з текстилю
50 Шовк
5001 00 00 00 Кокони шовкопряда, придатні для розмотування
5002 00 00 00 Шовк-сирець (некручений)
5003 00 00 00 Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи)
5004 00 Нитки шовкові (крім пряжі з шовкових відходів), не розфасовані для роздрібної торгівлі:
5005 00 Пряжа з шовкових відходів, не розфасована для роздрібної торгівлі:
5006 00 Нитки шовкові та пряжа з шовкових відходів, розфасовані для роздрібної торгівлі; кетгут з натурального шовку:
5007 Тканини з шовкових ниток або з шовкових відходів:
51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу
5101 Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню:
5102 Волос тварин, тонкий чи грубий, не підданий кардо- або гребенечесанню:
5103 Відходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи відходи від прядіння, за винятком розскубаної сировини:
5104 00 00 00 Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин
5105 Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесані (включаючи гребенечесану вовну, у відрізках):
5106 Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі:
5107 Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі:
5108 Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрібної торгівлі:
5109 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрібної торгівлі:
5110 00 00 00 Пряжа з грубого волосу тварин чи кінського волосу (включаючи позументні нитки з кінського волосу), розфасована або не розфасована для роздрібної торгівлі
5111 Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин:
5112 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин:
5113 00 00 00 Тканини з грубого волосу тварин чи кінського волосу
52 Бавовна
5201 00 Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню:
5202 Відходи бавовни (включаючи відходи від прядіння або розщипану сировину):
5203 00 00 00 Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню
5204 Нитки бавовняні швейні, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі:
5205 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не розфасовані для роздрібної торгівлі:
5206 Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття), з вмістом бавовни менш як 85 мас.%, не розфасована для роздрібної торгівлі:
5207 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі:
5208 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2:
5209 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2:
5210 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас.% змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2:
5211 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас.% змішані головним чином або винятково із синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2:
5212 Інші тканини бавовняні:
53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі
5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину):
5302 Волокно конопляне (Сannabis sativa L.), необроблене або оброблене, але непрядене; пачоси та відходи конопель (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину):
5303 Волокно джутове та інші луб’яні текстильні волокна (за винятком волокон льону, коноплі та рами) необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи таких волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину):
5305 00 00 00 Волокна кокосові, абаки (манільської коноплі або Musa textilis Nee), рами та інші рослинні текстильні волокна, в іншому місці не зазначені, необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи прядильні відходи
5306 Пряжа лляна:
5307 Пряжа з джутового або інших текстильних луб’яних волокон товарної позиції 5303:
5308 Пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова:
5309 Тканини з льону:
5310 Тканини з джутових або інших текстильних луб’яних волокон товарної позиції 5303:
5311 00 Тканини з інших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжі:
54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів
5401 Нитки швейні із синтетичних або штучних волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі:
5402 Нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток) не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи синтетичні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів:
5403 Нитки комплексні з штучних волокон (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи штучні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів:
5404 Мононитки синтетичні з лінійною щільністю 67 децитексів або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) із синтетичних текстильних матеріалів завширшки не більш як 5 мм:
5405 00 00 00 Мононитки штучні, з лінійною щільністю 67 децитексів або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матеріалів, завширшки не більш як 5 мм
5406 00 00 00 Нитки синтетичні або штучні комплексні (крім ниток для шиття), розфасовані для роздрібної торгівлі
розфасовані для роздрібної торгівлі 5407 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404:
5408 Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5405:
55 Синтетичні або штучні штапельні волокна
5501 Джгути із синтетичних ниток:
5502 00 Джгути із штучних ниток:
5503 Волокна штапельні синтетичні, не піддані кардо- чи гребенечесанню і не оброблені іншим способом для прядіння:
5504 Волокна штапельні штучні, не піддані кардо- чи гребенечесанню і не оброблені іншим способом для прядіння:
5505 Відходи синтетичних або штучних волокон (включаючи гребеневі пачоси, відходи від прядіння та обтіпану сировину):
5506 Волокна штапельні синтетичні, піддані кардо- чи гребенечесанню або оброблені іншим способом для прядіння:
5507 00 00 00 Волокна штапельні штучні, піддані кардо- чи гребенечесанню або оброблені іншим способом для прядіння
5508 Нитки швейні із синтетичних або штучних штапельних волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі:
5509 Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі:
5510 Пряжа із штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі:
5511 Пряжа із синтетичних або штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі:
5512 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом 85 мас.% або більше таких волокон:
5513 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю не більш як 170 г/м2:
5514 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю понад 170 г/м2:
5515 Інші тканини із синтетичних штапельних волокон:
5516 Тканини із штучних штапельних волокон:
56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них
5601 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), текстильний пил і вузлики:
5602 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, дубльовані або недубльовані:
5603 Матеріали неткані, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, дубльовані або недубльовані:
5604 Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, просочені, з покриттям або в оболонці, з гуми чи пластмаси:
5605 00 00 00 Нитки металізовані, позументні або непозументні, що є текстильними, стрічковими нитками та нитками подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, комбіновані з металом у вигляді ниток, стрічок, порошку або покриті металом
5606 00 Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та крім позументних ниток з кінського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста:
5607 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, в оболонці або без оболонки, з гуми чи пластмаси:
5608 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; готові сітки рибальські та інші готові сітки з текстильних матеріалів:
5609 00 00 00 Вироби з пряжі, стрічкових та подібної форми ниток товарних позицій 5404 або 5405 шпагату, мотузок, канатів або тросів, не включені до інших угруповань
57 Килими та інші текстильні покриття для підлоги
5701 Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові:
5702 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи “кілім”, “сумах”, “кермані” та подібні килими ручної роботи:
5703 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, готові або неготові:
5704 Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повсті, нетафтингові, нефлоковані, готові або неготові:
5705 00 Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові:
58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка
5801 Тканини ворсові та із синелі, крім тканин, зазначених у товарній позиції 5802 або 5806:
5802 Тканини махрові для рушників та подібні махрові тканини, крім вузьких тканин товарної позиції 5806; тафтингові текстильні матеріали, крім виробів товарної позиції 5703:
5803 00 Тканини ажурного переплетення, крім вузьких тканин товарної позиції 5806:
5804 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в’язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002—6006:
5805 00 00 00 Меблево-декоративні тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об’юcонських, бовезьких гобеленів та аналогічних гобеленів, гобелени вишиті (наприклад гладдю чи хрестом), оброблені чи необроблені
5806 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 5807; вузькі тканини безутокові, що складаються з основи, скріпленої склеюванням (болдюкс):
5807 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних матеріалів у куску, у вигляді стрічок чи розрізані за формою або розміром, але не вишиті:
5808 Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у куску без вишивки, крім трикотажних; китиці, помпони та подібні вироби:
5809 00 00 00 Тканини з металевих ниток або металізованої пряжі товарної позиції 5605, які використовуються для одягу, оббивання меблів чи подібних цілей, в іншому місці не зазначені
5810 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих орнаментів:
5811 00 00 00 Стьобана текстильна продукція у куску, що складається з одного або кількох шарів текстильних матеріалів, з’єднаних з прокладним матеріалом прошиванням або іншим способом, крім вишивки товарної позиції 5810
59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення
5901 Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок або в аналогічних цілях; полотна для копіювання; заґрунтовані полотна для живопису; бортівка та подібні жорсткі текстильні матеріали, які ви
5902 Матеріали кордні для шин з нейлонових або інших поліамідних, поліефірних або віскозних високоміцних ниток:
5903 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902:
5904 Лінолеум, розрізаний або не розрізаний за формою; матеріали для покриття підлоги, на текстильній основі, розрізані або не розрізані за формою:
5905 00 Настінні покриття з текстильних матеріалів:
5906 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин товарної позиції 5902:
5907 00 Текстильні матеріали, просочені або покриті іншим способом; полотна, розписані для театральних декорацій, художніх студій чи аналогічного використання:
5908 00 00 00 Гноти текстильні, ткані, трикотажні або плетені для ламп, нагрівальних пристроїв, запальничок, свічок тощо; газорозжарювальні сітки і трикотажне трубчасте полотно для газових пальників, просочені або непросочені
5909 00 Шланги для насосів та подібні шланги з текстильних матеріалів, на підкладці з обшивкою, з пристроями з інших матеріалів або без них:
5910 00 00 00 Стрічки конвеєрні або паси привідні, чи бельтинг з текстильного матеріалу, просочені або непросочені, з покриттям або без нього, дубльовані або не дубльовані пластмасами або армовані металом чи іншими матеріалами
5911 Текстильні матеріали та вироби технічного призначення, про які йдеться у примітці 7 до цієї групи:
60 Трикотажні полотна
6001 Полотна трикотажні ворсові, включаючи довговорсові полотна та полотна махрові:
6002 Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см з вмістом 5 мас.% або більше еластомірних або гумових ниток, крім полотен товарної позиції 6001:6002 Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см з вмістом 5 мас.% або більше еластомірних або гумових
6003 Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 6002:
6004 Полотна трикотажні завширшки більш як 30 см з вмістом 5 мас.% або більше еластомірних чи гумових ниток, крім полотен товарної позиції 6001:
6005 Полотна основов’язані (включаючи вироблені на в’язальних машинах для виготовлення галунів), крім полотен товарних позицій 6001—6004:
6006 Інші полотна трикотажні:
61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
6101 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, крім виробів товарної позиції 6103:
6102 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім виробів товарної позиції 6104:
6103 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), трикотажні, для чоловіків або хлопців:
6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), трикотажні, для жінок або дівчат:
6105 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажні, для чоловіків або хлопців:
6106 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат:
6107 Труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати купальні, домашні халати та аналогічні вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців:
6108 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, піжами, пеньюари, купальні халати, домашні халати та аналогічні вироби, трикотажні, для жінок або дівчат:
6109 Футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні:
6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подібні вироби, трикотажні:
6111 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажні:
6112 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки купальні, трикотажні:
6113 00 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 5903, 5906 або 5907:
6114 Інший одяг трикотажний:
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без підошов, трикотажні:
6116 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні:
6117 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажні:
62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних
6201 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків або хлопців, крім виробів товарної позиції 6203:
6202 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби для жінок або дівчат, крім виробів товарної позиції 6204:
6203 Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних) для чоловіків або хлопців:
6204 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних) для жінок або дівчат:
6205 Сорочки та сорочки з короткими рукавами для чоловіків або хлопців:
6206 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами для жінок або дівчат:
6207 Майки, труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати купальні, домашні халати та аналогічні вироби для чоловіків або хлопців:
6208 Майки та сорочки, комбінації, спідні спідниці, труси, сорочки нічні, піжами, пеньюари, халати купальні, домашні халати та аналогічні вироби для жінок або дівчат:
6209 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу:
6210 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907:
6211 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки купальні; інший одяг:
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби та їх частини, трикотажні або нетрикотажні:
6213 Хусточки та носові хусточки:
6214 Шалі, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалі та подібні вироби:
6215 Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки:
6216 00 00 00 Рукавички, мітенки та рукавиці
6217 Інші готові додаткові речі до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крім виробів товарної позиції 6212:
63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір'я
6301 Ковдри та пледи дорожні:
6302 Білизна постільна, столова, туалетна або кухонна:
6303 Фіранки, гардини та внутрішні штори; ламбрекени або запони для ліжок:
6304 Інші вироби для меблювання, крім виробів товарної позиції 9404:
6304 Інші вироби для меблювання, крім виробів товарної позиції 9404: 6305 Мішки та пакети пакувальні:
6306 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для човнів, серфінгів або сухопутних транспортних засобів; спорядження для кемпінгів:
6307 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу:
6308 00 00 00 Набори, що складаються з кусків тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимів, гобеленів, вишитих скатертин або серветок чи аналогічних текстильних виробів, упаковані для роздрібної торгівлі
6309 00 00 00 Одяг та інші вироби, що використовувались
6309 00 00 Одяг та інші вироби, що використовувалися:
6310 Ганчір’я, що використовувалось або нове, рештки мотузок, канатів і тросів та вироби з мотузок, канатів або тросів, з текстильних матеріалів, що використовувалися:
XII (з 64 по 67) Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини; пір'я оброблене і вироби з нього; вироби з волосся людини
64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини
6401 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з гуми або пластмаси, який не прикріплюється до підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні будь-яким іншим подібним способом:
6402 Iнше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси:
6403 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної чи композиційної шкіри та з верхом з натуральної шкіри:
6404 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з текстильних матеріалів:
6405 Інше взуття:
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою або неприкріпленою внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші та подібні вироби і їх частини:
65 Головні убори та їх частини
6501 00 00 00 Капелюшні форми, капелюшні заготівки та ковпаки, неформовані, без полів; плоскі та циліндричні заготівки (включаючи повздовжній розріз) з фетру
6502 00 00 00 Капелюшні напівфабрикати, плетені або виготовлені сполученням смужок з різних матеріалів, неформовані, без полів, без підкладки та оздоблення
6504 00 00 00 Капелюхи та інші головні убори, плетені або виготовлені сполученням смужок з різних матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення
6505 Капелюхи та інші головні убори трикотажні, або виготовлені з одного суцільного полотнища (але не із смужок) з мережива, фетру або іншого текстильного матеріалу, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення; сітки для волосся з бу
6506 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення:
6507 00 00 00 Стрічки, прокладки, підкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхів, козирки та зав’язки для головних уборів
66 Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці- сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини
6601 Парасольки та парасольки від сонця (включаючи парасольки-палиці, садові парасольки та подібні парасольки):
6602 00 00 00 Палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та подібні вироби
6603 Частини, оздоблювальні деталі та пристосування до виробів товарної позиції 6601 або 6602:
67 Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини
6701 00 00 00 Шкурки та інші частини птахів, вкриті пір’ям або пухом, пір’я, частини пір’я, пух та вироби з цих матеріалів (крім виробів товарної позиції 0505 та оброблених стовбурів і стрижнів пір’я)
6702 Штучні квіти, листя, плоди та їх частини; вироби із штучних квітів, листя або плодів:
6703 00 00 00 Волосся людини, розправлене, підібране, витончене, освітлене або оброблене іншим способом; вовна, інший волос тварин або інші текстильні матеріали, підготовлені для виробництва париків та аналогічних виробів
6704 Парики, накладні бороди, брови, вії, шиньйони та аналогічні вироби з волосся людини, вовни або текстильних матеріалів; вироби з волосся людини, не включені до інших груп:
XIII (з 68 по 70) Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла
68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів
6801 00 00 00 Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю)
6802 Оброблений камінь (крім сланцю) для пам’ятників або будівництва та вироби з цього каменю, за винятком виробів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основі або без неї; гранули, кри
6803 00 Сланець оброблений та вироби із сланцю або агломерованого сланцю:
6804 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби без каркасу, призначені для шліфування, заточування, подрібнення, полірування, розрізування або розпилювання, камені для ручного точіння або полірування та їх частини з природного каменю
6805 Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні на текстильній, паперовій, картонній або іншій основі, розрізаній або зшитій чи обробленій іншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена:
6806 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати; відшарований вермикуліт, спучені глини, спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних або звукопоглинальних мат
6807 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів (наприклад з нафтового бітуму або кам’яновугільного пеку):
6808 00 00 00 Панелі, плити, плитки, блоки та аналогічні вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок, тирси тощо, агломеровані з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами
6809 Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу:
6810 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи не армовані:
6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогічних матеріалів:
6812 Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту або азбесту та карбонату магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту (наприклад нитки, тканини, одяг, головні убори, взуття, прокладки), армовані або не армовані, крім виробів товарної позиції 681
6813 Фрикційні матеріали та вироби з них (наприклад пластини, рулони, стрічки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основі азбесту, інших мінеральних речовин або целюлози, комбіновані чи не комб
6814 Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовій, картонній чи іншій основі або без неї:
6815 Вироби з каменю або інших мінеральних речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не зазначені:
69 Керамічні вироби
6901 00 00 00 Цегла, блоки, плитки та інші керамічні вироби з кремнеземистого кам’яного борошна (наприклад з кізельгуру, триполіту або діатоміту) або з аналогічних кремнеземистих порід
6902 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, крім виробів з кремнеземистого кам’яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід:
6903 Інші вироби з вогнетривкої кераміки (наприклад реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з кремнеземистого кам’яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід:
6904 Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки:
6905 Черепиця дахова, складові частини димарів, дефлектори, оздоби архітектурні та інші будівельні керамічні вироби:
6906 00 00 00 Труби керамічні, трубопроводи ізоляційні, водовідводи і фітинги труб
6907 Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги, печей, камінів або стін, керамічні неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї:
6908 Плитка та плити для мостіння або покриття підлоги, печей, камінів або стін керамічні глазуровані; кубики керамічні, глазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї:
6909 Посуд та вироби керамічні для лабораторного, хімічного або іншого технічного застосування; керамічні жолоби, чани та аналогічні ємності, використовувані в сільському господарстві; керамічні глечики, баки та аналогічні вироби, використовувані для тра
6910 Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде, унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні санітарно-технічні вироби, з кераміки:
6911 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні вироби, з фарфору:
фарфору: 6912 00 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім фарфорових:
6913 Статуетки та інші декоративні керамічні вироби:
6914 Інші керамічні вироби:
70 Скло та вироби із скла
7001 00 Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; скло у блоках:
7002 Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції 7018), прутків або трубок, не оброблене:
7003 Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або профільоване, з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом:
7004 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом:
7005 Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у листах з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом:
7006 00 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не оправлене або не комбіноване з іншими матеріалами:
7007 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване) або багатошарове:
7008 00 Багатошарові ізоляційні вироби скляні:
7009 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду:
7010 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності, скляні для транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні:
7011 Колби із скла (включаючи балони і трубки), відкриті, та їх частини із скла, без фітингів, для електричних ламп, електронно-променевих трубок або аналогічних виробів:
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічних цілей, крім виробів товарної позиції 7010 або 7018:
7014 00 00 00 Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла (крім перелічених у товарній позиції 7015), оптично не оброблені
7015 Скло для годинників та аналогічне скло, скло для окулярів, звичайних або тих, що коригують зір, опуклі, центровані, увігнуті тощо, оптично не оброблені; скляні порожнисті сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла:
7016 Блоки для мостіння (брукування), плитка, цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з пресованого або литого скла, армовані або неармовані, для будівництва; кубики, квадратики та інші невеликі скляні форми, на основі чи без неї, для мозаїк або аналогічни
7017 Посуд скляний для лабораторних, гігієнічних або фармацевтичних цілей, градуйований або не градуйований, калібрований або не калібрований:
7018 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні вироби із скла, вироблені за допомогою склодувної трубки, кр
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини):
7020 00 Інші вироби із скла:
XIV (група 71) Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
71 Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
7101 Перли природні чи культивовані, оброблені або необроблені, сортовані або несортовані, але ненанизані, неоправлені і незакріплені; природні чи культивовані перли, тимчасово нанизані для зручності транспортування:
7102 Алмази, оброблені або необроблені, але неоправлені або незакріплені:
7103 Дорогоцінне каміння (крім алмазів) або напівдорогоцінне каміння, оброблене або необроблене, сортоване або несортоване, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; несортоване дорогоцінне каміння (крім алмазів) та напівдорогоцінне каміння, тимчасово
7104 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, штучне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; несортоване штучне або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, ти
транспортування: 7105 Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння:
7106 Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку:
7107 00 00 00 Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені
7108 Золото (включаючи золото, з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку:
7109 00 00 00 Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом, необроблені або напівоброблені
7110 Платина необроблена або напівоброблена, або у вигляді порошку:
7111 00 00 00 Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною, необроблені або напівоброблені
7112 Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів:
7113 Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами:
7114 Вироби майстрів золотих і срібних справ та частини цих виробів з дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами:
7115 Iнші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами:
7116 Вироби з природних або культивованих перлів, з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного чи реконструйованого):
7117 Біжутерія:
7118 Монети:
XV (з 72 по 83) Недорогоцінні метали та вироби з них
72 Чорні метали
7201 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах:
7202 Феросплави:
7203 Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у кусках, котунах або подібних формах:
7204 Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки):
зливки): 7205 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів:
7206 Вуглецева сталь у зливках або інших первинних формах (крім заліза товарної позиції 7203):
7207 Напівфабрикати з вуглецевої сталі:
7208 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття:
7209 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття:
7210 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:
7212 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:
7213 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
7214 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
7215 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі:
7216 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі:
7217 Дріт з вуглецевої сталі:
7218 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
7219 Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше:
7220 Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм:
7221 00 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
7222 Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
7223 00 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
7224 Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:
7225 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше:
7226 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:
7227 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей:
7228 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:
7229 Дріт з інших легованих сталей:
73 Вироби з чорних металів
7301 Палі шпунтові з чорних металів, просвердлені або непросвердлені, перфоровані або неперфоровані, монолітні або зроблені із збірних елементів; кутики фасонні та спеціальні профілі зварні з чорних металів:
7303 00 Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного чавуну:
7304 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
7305 Інші труби і трубки (наприклад зварні, клепані або з’єднані аналогічним способом) круглого поперечного перерізу, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм з чорних металів:
7302 Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з’єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладк
7306 Інші труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад з відкритим швом чи зварні, клепані або з’єднані аналогічним способом) з чорних металів:
7307 Фітинги для труб і трубок (наприклад муфти, коліна, втулки) з чорних металів:
7308 Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, зас
7309 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю понад 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи б
7310 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю не більш як 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляці
7311 00 Ємності для стиснених або скраплених газів, з чорних металів:
7312 Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної ізоляції:
7313 00 00 00 Дріт колючий з чорних металів; дріт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вільно двічі кручений дріт для огорож з чорних металів
7314 Тканина металева (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів:
дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів: 7315 Ланцюги та їх частини з чорних металів:
7316 00 00 00 Якорі, гачки та їх частини з чорних металів
7317 00 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що відносяться до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби з чорних металів, з головками або без головок з іншого матеріалу, крім виробів, що мають мідні головки:
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів:
7319 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби для ручної роботи з чорних металів; англійські шпильки та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені:
7320 Пружини та листи для них з чорних металів:
7321 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні неелектричні апарати побу
7322 Радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їх частини з чорних металів; нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (включаючи пристрої, що можуть подавати свіже або кондиційоване повітря), з неелектричним нагрівом, які
7323 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з чорних металів; металева “шерсть”; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби з чорних металів:
7324 Обладнання санітарно-технічне та його частини з чорних металів:
7325 Інші вироби литі з чорних металів:
7326 Інші вироби з чорних металів:
74 Мідь і вироби з неї
7401 00 00 00 Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)
7402 00 00 00 Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування
7403 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:
7404 00 Відходи і брухт мідні:
7405 00 00 00 Лігатури на основі міді
7406 Порошки та луска мідні:
7407 Прутки, бруски та профілі мідні:
7408 Дріт мідний:
7409 Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм:
7410 Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування основи):
7411 Труби та трубки мідні:
7412 Фітинги мідні для труб або трубок (наприклад муфти, коліна, втулки):
7413 00 Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані:
7413 00 Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані:7418 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини мідні; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, ру
7419 Інші вироби мідні:
75 Нікель і вироби з нього
7501 Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю:
7502 Нікель необроблений:
7503 00 Відходи та брухт нікелеві:
7504 00 00 00 Порошки та луска нікелеві
7505 Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві:
7506 Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві:
7507 Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки) нікелеві:
7508 Інші вироби нікелеві:
76 Алюміній і вироби з нього
7601 Алюміній необроблений:
7602 00 Відходи та брухт алюмінієві:
7603 Порошки та луска алюмінієві:
7604 Прутки, бруски та профілі алюмінієві:
7605 Дріт алюмінієвий:
7606 Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:
7607 Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм:
7608 Труби та трубки алюмінієві:
7609 00 00 00 Фітинги для труб або трубок (наприклад муфти, коліна, втулки) алюмінієві
7610 Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи т
7612 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляц
7613 00 00 00 Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві
7614 Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві, електрично не ізольовані:
7615 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини алюмінієві; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби алюмінієві; обладнання санітарно-технічне та його частини алюмініє
7616 Інші вироби алюмінієві:
78 Свинець і вироби з нього
7801 Свинець необроблений:
7802 00 00 00 Відходи та брухт свинцеві
7804 Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска свинцеві:
7806 00 Інші вироби свинцеві:
79 Цинк і вироби з нього
7901 Цинк необроблений:
7902 00 00 00 Відходи та брухт цинкові
7903 Пил, порошки та луска цинкові:
7904 00 00 00 Прутки, бруски, профілі та дріт цинкові
7905 00 00 00 Листи, пластини, стрічки та фольга цинкові
7907 00 Інші вироби цинкові:
80 Олово і вироби з нього
8001 Олово необроблене:
8002 00 00 00 Відходи та брухт олов’яні
8003 00 00 00 Прутки, бруски, профілі та дріт олов’яні
8007 00 Інші вироби олов’яні:
81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них
8101 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт:
8102 Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт:
8103 Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та брухт:
8104 Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт:
8105 Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт:
8106 00 Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та брухт:
8107 Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт:
8108 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:
8109 Цирконій і вироби з цирконію, включаючи відходи та брухт:
8110 Сурма та вироби із сурми, включаючи відходи та брухт:
8111 00 Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт:
8112 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби з цих металів, включаючи відходи та брухт:
8113 00 Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт:
82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів
8201 Iнструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки, мотики, сапи, вила та граблі; сокири, сікачі та аналогічні інструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці для підрізання живоплоту, ножиц
8202 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання, для прорізування пазів та беззубчасті полотна):
8203 Напилки, надфілі, рашпілі, кліщі (включаючи гострозубці), плоскогубці, щипці, пінцети, ножиці для різання металу, труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні ручні інструменти:
8204 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи гайкові та динамометричні ключі, крім воротків); змінні головки для гайкових ключів з ручками або без них:
8205 Iнструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горни переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або но
8206 00 00 00 Iнструменти двох або більше назв товарних позицій 8202—8205 у наборах для роздрібної торгівлі
8207 Iнструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізування різьби, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), вкл
8208 Ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв:
8209 00 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів, не встановлені на них, з металокераміки:
8210 00 00 00 Пристрої ручні механічні масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктів чи напоїв
8211 Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), крім ножів товарної позиції 8208, та леза для них:
8212 Бритви та леза до них (включаючи штабові заготівки для лез):
8213 00 00 00 Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці і леза для них
8214 Інші вироби ножові (наприклад, машинки для підстригання волосся, спеціальні ножі для м’ясників, різаки, спеціальні кухонні ножі та сікачі, ножі для паперу); манікюрні або педикюрні інструменти та набори (включаючи пилочки для нігтів):
8215 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопаточки для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, щипчики для цукру та аналогічні посуд та прибори кухонні або столові:
83 Інші вироби з недорогоцінних металів
8301 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються ключем, кодові, електричні або неелектричні), з недорогоцінних металів; засувки та рами із засувками, об'єднані із замками, з недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з недорогоцінних металів:
8302 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у салонах транспортних засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, скриньок та аналогічних виробів; кр
8303 00 Сейфи броньовані або армовані, включаючи двері та секції для банківських сховищ, шухляди, призначені виключно для зберігання грошей і документів, та аналогічні вироби з недорогоцінних металів:
8304 00 00 00 Шафи для ділових паперів і картотек, коробки для зберігання печаток, лотки і підставки для паперів та аналогічне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцінних металів, крім конторських меблів товарної позиції 9403
8305 Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, канцелярські затискачі і скріпки, індексні карткові покажчики та аналогічні канцелярські вироби з недорогоцінних металів; скоби у блоках (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання, пакування) з недорогоцін
8306 Дзвони, гонги та аналогічні вироби неелектричні з недорогоцінних металів; статуетки та інші прикраси з недорогоцінних металів; рами для фотокарток, картин або аналогічні рами з недорогоцінних металів; дзеркала з недорогоцінних металів:
8307 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами або без них:
8308 Застібки, рами із застібками, пряжки, пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні вироби з недорогоцінних металів для одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей або інших готових виробів; заклепки трубчасті або роздвоєні з недорогоцінних ме
8309 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончасті пробки і ковпачки, що загвинчуються, та пробки з пристроєм для розливання), кришки для пляшок, заглушки нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні пристрої з недорогоцінних металів:
8310 00 00 00 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогічні таблички, цифри, літери та інші символи з недорогоцінних металів, крім виробів товарної позиції 9405
8311 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогічні вироби з недорогоцінних металів або карбідів металів, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металів чи карбідів
XVI (з 84 по 85) Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення звуку, прилади для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них
84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини
8401 Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів:
8402 Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води:
8403 Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402:
8404 Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад економайзери, пароперегрівники, сажовибірники, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок:
8405 Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них:
8406 Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни:
85 Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя
8501 Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
8502 Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:
8503 00 Частини, призначені виключно або головним чином для машин товарної позиції 8501 або 8502:
8504 Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
8505 Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення,
XVII (з 86 по 89) Транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом
86 Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів
8601 Залізничні локомотиви із зовнішнім джерелом електроживлення або з живленням від електричних акумуляторів:
8602 Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери:
8603 Самохідні вагони пасажирські залізничні або трамвайні, вантажні вагони, вагони-платформи, крім включених до товарної позиції 8604:
8604 00 00 00 Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту та технічного обслуговування залізничних або трамвайних колій (наприклад, ремонтні вагони, вагони-крани, вагони шпалопідбивні, вирівнювачі колії, вагони контрольно-випробовувальні)
8605 00 00 00 Вагони пасажирські залізничні або трамвайні, несамохідні; вагони багажні, вагони поштові та інші спеціалізовані вагони залізничні та трамвайні, несамохідні (крім вагонів товарної позиції 8604)
8606 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні:
8607 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу:
8608 00 Стаціонарне обладнання та пристрої залізничних та трамвайних колій; механічне (включаючи електромеханічне) сигналізаційне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях, автомобільних шляхах або річкових
8609 00 Контейнери (включаючи ємкості для перевезення рідких вантажів), спеціально призначені та оснащені для перевезень одним або кількома видами транспорту:
87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія:
8701 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709):
8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8704 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:
88 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини88 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини
8801 00 Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та інші літальні апарати безмоторні:
8802 Інші апарати літальні (наприклад, вертольоти, літаки); космічні апарати (включаючи супутники) та суборбітальні і космічні ракети-носії:
8803 Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
8804 00 00 00 Парашути (включаючи керовані парашути та параплани) і ротошути; їх частини та пристрої
8805 Обладнання стартове для літальних апаратів; палубні гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери для льотного складу; їх частини:
89 Судна, човни та інші плавучі засоби
8901 Судна круїзні, екскурсійні, пороми, вантажні судна, баржі та інші плавучі засоби, призначені для перевезення людей або вантажів:
8902 00 Судна риболовні; плавучі бази та інші судна для переробки та консервування рибних продуктів:
8903 Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту; гребні човни та каное:
8904 00 Буксири та судна-штовхачі:
8905 Маяки плавучі, пожежні судна, земснаряди, плавучі крани та інші судна, для яких судноплавні якості є лише другорядними порівняно з їх основними функціями; плавучі доки; плавучі або підводні бурильні чи експлуатаційні платформи:
8906 Інші судна, включаючи військові кораблі та рятівні судна, крім гребних шлюпок:
8907 Інші плавучі засоби (наприклад плоти, плавучі баки, кесони, причали, буї та бакени):
8908 00 00 00 Судна та інші плавучі засоби, призначені на злам
XVIII (з 90 по 92) Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти; їх частини та приладдя
90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя
9001 Волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні; інші кабелі волоконно-оптичні, крім кабелів товарної позиції 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи (включаючи контактні), призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріа
9002 Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла:
9003 Оправи та арматура для окулярів, захисних окулярів або аналогічних оптичних виробів та їх частини:
9004 Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші:
91 Годинники всіх видів та їх частини
9101 Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або із собою, включаючи секундоміри, з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами:
9102 Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або із собою, включаючи секундоміри, крім включених до товарної позиції 9101:
9103 Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких встановлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою, крім годинників товарної позиції 9104:
9104 00 00 Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники для наземних транспортних засобів, літальних апаратів, космічних апаратів або суден:
9105 Інші годинники, не призначені для носіння на собі або із собою:
9106 Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким способом інтервалів часу, з будь-яким годинниковим механізмом, або із синхронним двигуном (наприклад реєстратори часу, самописці часу):
9107 00 00 00 Перемикачі, що діють в установлений час, з годинниковим механізмом будь-якого виду або із синхронним двигуном
9108 Механізми годинникові для годинників, призначених для носіння на собі або із собою, укомплектовані та складені:
9109 Механізми для годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, укомплектовані та складені:
9110 Механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені (комплекти годинникових механізмів); неукомплектовані годинникові механізми, складені; заготовки годинникових механізмів:
9111 Корпуси для годинників, призначених для носіння із собою чи на собі, та їх частини:
9112 Корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, та аналогічні корпуси для інших виробів цієї групи та їх частини:
9113 Ремінці, стрічки та браслети для годинників, призначених для носіння із собою або на собі, та їх частини:
9114 Інші частини годинників всіх видів:
92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них
9201 Фортепіано, включаючи автоматичні; клавесини та інші клавішні струнні інструменти:
9202 Інші інструменти музичні струнні (наприклад гітари, скрипки, арфи):
9205 Інші інструменти музичні духові (наприклад кларнети, труби, волинки):
9206 00 00 00 Iнструменти музичні ударні (наприклад барабани, ксилофони, тарілки, кастаньєти, маракаси)
9207 Iнструменти музичні, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом (наприклад органи, гітари, акордеони):
9208 Скриньки музичні, органи ярмаркові, шарманки механічні, птахи співучі механічні, пилки музичні та інші інструменти музичні, в іншому місці не зазначені; вабики всіх видів; свистки, ріжки та інші духові сигнальні інструменти:
9209 Частини (наприклад механізми музичних скриньок) та приладдя для музичних інструментів (наприклад картки, диски та валики для механічних інструментів); метрономи, камертони, труби з фіксованою висотою звуку всіх видів:
XIX (група 93) Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
9302 00 00 Револьвери та пістолети, крім зазначених у товарній позиції 9303 або 9304:
9301 Зброя бойова, крім пістолетів, револьверів та зброї товарної позиції 9307:
9303 Інша зброя вогнепальна та аналогічні засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад спортивна гладкоствольна та нарізна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетниці та інші пристрої пуску сигнальних ракет, пістолети та
9304 00 00 00 Інша зброя (наприклад пружинні, пневматичні чи газові рушниці та пістолети, кийки), крім включеної до товарної позиції 9307
9305 Частини та приладдя виробів товарних позицій 9301—9304:
9306 Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети та аналогічне озброєння і їх частини; патрони, снаряди та інші боєприпаси і їх частини, включаючи дріб та пижі до патронів:
9307 00 00 00 Мечі, шпаги, шаблі, палаші, рапіри, багнети, списи та інша холодна зброя, їх частини та футляри, піхви до неї
XX (з 94 по 96) Різні товари і вироби
94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції
9401 Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини:
9401 10 00 - сидіння, що використовуються для повітряних транспортних засобів:
9401 10 00 10 - - без шкіряного покриття, для цивільної авіації
9401 10 00 90 - - інші
9401 20 00 00 - сидіння, що використовуються в моторних транспортних засобах
9401 30 - меблі для сидіння, які обертаються, з регульованою висотою:
9401 30 10 00 - - м’які, що мають спинку, з коліщатками або полоззям
9401 30 90 00 - - інші
- меблі для сидіння з тростини, лози, бамбука або подібних матеріалів:
9401 51 00 00 - - бамбукові або ратанові
9401 59 00 00 - - інші
- інші меблі для сидіння з металевим каркасом:
9401 71 00 00 - - оббиті
9401 79 00 00 - - інші
9401 80 00 00 - інші меблі для сидіння
9401 90 10 00 - - сидінь, що використовуються для повітряних транспортних засобів
9401 90 10 00 - - сидінь, що використовуються для повітряних транспортних засобів
- - інші:
9401 90 30 00 - - - дерев’яні
- інші меблі для сидіння з дерев’яним каркасом:
9401 61 00 00 - - оббиті
9401 69 00 00 - - інші
9402 Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні або ветеринарні (наприклад, операційні столи, столи оглядові, лікарняні ліжка з механічним пристроєм, стоматологічні крісла); перукарські крісла та аналогічні крісла з пристроєм для обертання, нахиляння і пі
9402 10 00 00 - крісла стоматологічні, перукарські та аналогічні крісла і їх частини
9403 Інші меблі та їх частини:
9403 10 - меблі металеві, що використовуються в установах:
9403 10 10 00 - - столи для креслення (крім столів креслярських товарної позиції 9017)
- - інші заввишки:
- - - не більш як 80 см:
9403 10 51 00 - - - - столи письмові
9403 10 59 00 - - - - інші
- - - більш як 80 см:
9403 10 91 00 - - - - шафи, що мають двері, засувки або відкидні дверцята
9403 10 93 00 - - - - шафи для збереження паперів, картотеки та інші шафи
9403 10 99 00 - - - - інші
9403 20 - інші меблі металеві:
9403 20 20 00 - - ліжка
9403 20 80 00 - - інші
9403 30 - меблі дерев’яні, що використовуються в установах:
- - заввишки не більш як 80 см:
9403 30 11 00 - - - столи письмові
9403 30 19 00 - - - інші
- - заввишки більш як 80 см:
9403 30 91 00 - - - шафи, що мають двері, засувки або відкидні дверцята; шафи для збереження паперів, картотеки та інші шафи
9403 30 99 00 - - - інші
9403 40 - меблі дерев’яні, що використовуються на кухнях:
9403 60 10 00 - - меблі дерев’яні для столових та житлових кімнат
9403 60 30 00 - - меблі дерев’яні для магазинів
9403 60 90 00 - - інші меблі дерев’яні
9403 50 00 00 - меблі дерев’яні типу спальні
9403 60 - інші меблі дерев’яні:
9403 70 00 00 - меблі з пластмаси
- меблі з інших матеріалів, включаючи тростину, лозу, бамбук, або з аналогічних матеріалів:
9403 81 00 00 - - бамбукові або ратанові
9403 89 00 00 - - інші
9403 90 - частини:
9404 Основи матрацні; постільні речі та подібні вироби (наприклад, матраци, стьобані ковдри пухові та пір’яні, диванні подушки, пуфи і подушки), з пружинами або заповнені будь-якими матеріалами чи вироблені з пористої гуми або полімерних матеріалів, з по
9404 10 00 00 - основи матрацні
- матраци:
9404 21 - - з пористої гуми або полімерних матеріалів, з покриттям чи без покриття:
9404 21 10 00 - - - з гуми
9404 21 90 00 - - - з полімерних матеріалів
9404 29 - - з інших матеріалів:
9404 29 10 00 - - - пружинні
9404 29 90 00 - - - інші
9404 30 00 00 - мішки спальні
9404 90 - інші:
9404 90 10 00 - - пір’яні або пухові
9404 90 90 00 - - інші
9405 Лампи та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в іншому місці не зазначені; світлові вивіски, світлові покажчики, табло з назвою або адресою і подібні вироби, що мають умонтоване джерело світла та їх частини, в іншому місці н
9405 10 - люстри та інші електричні освітлювальні прилади, які підвішуються або закріплюються на стелі чи на стіні, за винятком тих, що використовуються для освітлення відкритих майданчиків або доріг:
- - з пластмаси:
9405 10 21 - - - призначені для використання з лампами розжарювання:
9405 10 21 10 - - - - для цивільної авіації
9405 10 21 90 - - - - інші
9405 10 28 - - - інші:
9405 10 28 10 - - - - для цивільної авіації
9405 10 28 90 - - - - інші
9405 10 30 00 - - з керамічного матеріалу
9405 10 50 00 - - із скла
- - з інших матеріалів:
9405 10 91 - - - призначені для використання з лампами розжарювання:
9405 10 91 10 - - - - з недорогоцінних металів, для цивільної авіації
9405 10 91 90 - - - - інші
9405 10 98 - - - інші:
9405 30 00 00 - набори освітлювальних приладів, що використовуються для прикрашання новорічних ялинок
9405 20 - світильники електричні настільні, підлогові або світильники, що встановлюються біля ліжка:
- - з пластмаси:
9405 20 11 00 - - - призначені для використання з лампами розжарювання
9405 20 19 00 - - - інші
9405 20 30 00 - - з керамічного матеріалу
9405 20 50 00 - - із скла
- - з інших матеріалів:
9405 20 99 00 - - - інші
9405 20 91 00 - - - призначені для використання з лампами розжарювання
9405 40 - інші світильники електричні та освітлювальні прилади:
9405 50 00 00 - світильники неелектричні та прилади неелектричні освітлювальні
9405 60 - світлові покажчики, світлові табло з назвою або адресою та подібні вироби:
- частини:
9406 00 Конструкції будівельні збірні:
95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя
96 Різні готові вироби
XXI (група 97) Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат (група 99) Інші товари
97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат
9701 Картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення:
9701 10 00 00 - картини, малюнки та пастелі
9701 90 00 00 - інші
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, естампів та літографій
9703 00 00 00 Оригінали скульптур і статуеток з будь-якого матеріалу
9704 00 00 00 Марки поштові або гербові, знаки поштової оплати, у тому числі першого дня гашення, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або невикористані, за винятком товарів товарної позиції 4907
9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціонування із зоології, ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес
9706 00 00 00 Предмети антикваріату віком понад 100 років
99 Інші товари
9901 Відправлення спеціального зв'язку згідно з специфікаціями та міжнародні поштові відправлення
9902 Дипломатичний вантаж
9904 Консолідований вантаж згідно зі специфікаціями (товари, що ввозяться зареєстрованими в Україні авіакомпаніями з використанням автомобільного транспорту на умовах Конвенції МДП і переміщуються за міжнарожними авіаційними транспортними накладними вста
9903 Консолідований вантаж згідно зі специфікаціями (кур'єрські служби прискореної доставки)