Код товару - - Найменування товару

0102 10 10 00 - - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення)

0102 10 30 00 - - корови

0102 10 90 00 - - інші